acıtmaq

acıtmaq
1.
f.
1. Acı etmək, acılaşdırmaq. Çox saxlamaqdan yağı acıtmışlar.
2. Turşutmaq, qıcqırtmaq. Xəmiri acıtmaq.
2.
f. İncitmək, acığını tutdurmaq. Sözüm onu acıtdı. – Acıtdı məni acı sözün, tünd nigahın. F.. Yalnız Mahmudu acıdan bu idi ki, . . arvadı üzünün dörddən biri və yaxud yarısını göstərməyi əvəzinə, çarşabı lap çiyninə atıb başını tamamilə açmışdı. B. T.. <Qaçayın> qaşqabağı, sallaq dodağı, çatılan qaşı, qırışıq alnı müəllimi lap acıtdı. Ə. Vəl..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • dalamaq — f. 1. Ətə toxunub gicitmək, yandırmaq. Gicitkən əlimi daladı. Yun corab ayağımı dalayır. – Atanın üzündəki neştər kimi tüklər balacanın üzünü daladığı üçün yuxudan ayıldı. Ə. Vəl.. 2. Qapmaq, dişləmək (quduz heyvanlar haqqında). Quduz canavar… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yaxıb-yandırmaq — f. 1. Bərk yandırmaq. Qızmar günəş üz gözümüzü yaxıbyandırır. – Cəhənnəm alovu kimi insanı yaxıb yandıran Tehran istisinə dözmək hünərdir. M. İ.. 2. məc. Mənən incitmək, qəlbə əzab vermək, ürəyi incitmək, yandırıb yaxmaq, bərk acıtmaq. Onun… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”